waterbronnen

Waterbronnen

Een waterput is een natuurlijke waterbron voor ieder irrigatiesysteem. Het hergebruiken van regenwater en grondwater voor tuinberegening is een duurzaam alternatief, ten opzichte van kraanwater, dat op de lange termijn snel kan worden terugverdient. In tijden van langdurige droogte is beregening met grondwater vaak de enige optie voor boeren om hun landbouw van water te voorzien.