aardwarmte

Aardwarmte

Gesloten bronsytemen

Het gesloten bronsysteem onttrekt of staat energie af aan de bodem om een gebouw te kunnen verwarmen of koelen. Om dit te realiseren worden één of meerdere vertikale bodemcollectoren (lussen) in de bodem aangebracht. Dit gebeurt door het boren van gaten met een diameter van ongeveer 15cm.

In de gaten worden de bodemcollectoren aangebracht.  De collectoren zijn gesloten lussen die gemaakt zijn van polyethyleen en gevuld worden met een mengsel van water en glycol. De collectoren worden vervolgens via een horizontaal tracé gekoppeld met de warmtepomp. De vulling in de collectoren wordt vervolgens door de warmtepomp rondgepompt. Tijdens dit proces vindt de tempratuur-uitwisseling met de bodem plaats waardoor er een temperatuurverschil tussen de ingaande en uitgaande leiding van de bodemcollector ontstaat. De warmtepomp zet dit temperatuurverschil om tot bruikbare energie voor het gebouw. 

In de zomer kan het aardwarmtesysteem passief, dus zonder tussenkomst van de warmtepomp, koelen. Dit betekent dat de circulatiepomp dat het water door de leidingen rondpompt blijft draaien en de warmte kan afgeven aan de bodem. Hierdoor wordt het gebouw op een zeer voordelige manier gekoeld en kunt u op een comfortabele manier wonen. Deze vorm van koeling is namelijk geheel onzichtbaar en geluidloos.

De uitvoering

Eco-Well b.v. verzorgt het complete ontwerp, levering en aanbrengen van gesloten bronsystemen. Eco-Well b.v. is volledig gecertificeerd om de werkzaamheden uit te voeren. De boringen worden volgens de BRL 2100 geboord en  volgens de BRL 11.000 ontworpen en geïnstalleerd. Deze certificeringen waarborgen dat de gehele installatie als zodanig als een robuuste, zuinige en duurzame installatie ontworpen en geïnstalleerd wordt. Op deze manier kan Eco-Well b.v. een opbrengstgarantie van 25 jaar op het bronssysteem afgegeven.

Warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de lucht, bodem of het grondwater wint om vervolgens over te dragen aan het gebouw. De systemen die Eco-Well b.v. aanbiedt zorgen ervoor dat het aardwarmtesysteem wordt aangesloten op een grond- of watergebonden pomp. Door het gebruik van een warmtepomp kan een gebouw geheel onafhankelijk verwarmd worden. Vaak wordt bij de warmtepomp ook een buffervat geplaatst voor warm tap- en douchewater. Naast de verwarmingsfunctie kan de warmtepomp op een passieve manier het gebouw koelen. Door het kleine deel elektrische energie dat de pomp verbruikt op te wekken met zonnepanelen kunt u zelfs volledig duurzaam wonen en werken (nul op de meter) in uw gebouw.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij bieden u vakgericht opgeleide en getrainde medewerkers, hierdoor kunnen wij u volledig adviseren in het traject van ontwerp tot aanleg. Tevens verzorgen wij de melding of vergunningsaanvraag bij de gemeente of provincie. 

De voordelen van een door Eco-Well b.v. gesloten bronsysteem:

Deskundigheid en veel kennis van de Nederlandse bodem;

Comfortabele warmte en gratis koeling in de zomer;

Unieke opbrengstgarantie van 25 jaar;

Uw partner die voor een goede samenwerking met alle betrokken partijen zorgt;

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.