engineering

Engineering

Het aanleggen van een gesloten bronsysteem is maatwerk en vooraf aan het boren wordt een nauwkeurig onderzoek uitgevoerd. De bodem kent namelijk grote variaties en verschilt per gebied door heel Nederland. Elk project wordt afzonderlijk beoordeeld op bijvoorbeeld de locaties en bijbehorende regelgeving. Na de opdracht worden gelijk de benodigde meldingen en vergunningen aangevraagd, omdat dit enige tijd kan duren. Daarnaast wordt de bodemopbouw van de locatie onderzocht en een berekening gemaakt van de geothermische opname en afgifte.

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het Earth Energy Desighn (EED) programma. In de berekening wordt gebruik gemaakt van de gewenste energievermogens voor het koelen en verwarmen. Daarnaast wordt in het programma voor een periode van 25 jaar doorgerekend waarin ook piekmomenten worden betrokken. Bijvoorbeeld erg strenge winterperiodes of juist lange periodes van warmte. Wij besteden veel aandacht aan het energiezuinige en robuuste ontwerp.

Vergunning

Aardwarmtesystemen zijn uiterst geschikt om toe te passen in de bodemopbouw van de Nederlandse ondergrond. Om de aanleg van de systemen te kunnen reguleren, heeft de overheid regels opgesteld. Vanaf 1 juli 2013 geldt er voor de aanleg van nieuwe systemen een meldingsplicht. In een aantal gevallen moet er een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd.

Een aanvraag wordt beoordeeld door een gemeente of omgevingsdienst waarnaar zij vervolgens beoordelen of de melding voldoet aan de indieningsvereisten. Voorbeelden van de eisen zijn bijvoorbeeld de technische specificaties van het systeem, de locatie en het boorplan en het is van belang dat wij als aanlegger aantonen dat er geen interferentie ontstaat tussen het aan te leggen systeem en de bestaande systemen. Doorgaans duurt de beoordeling 4 tot 6 weken.

Een vergunning is ten eerste noodzakelijk in het geval van de aanleg van een open bodemenergiesysteem. Ten tweede is een vergunning verplicht indien een gesloten bodemenergiesysteem in een interferentiegebied aangelegd wordt of als het bodemzijdig vermogen groter is dan 70 kW. De vergunningsaanvraag verloopt op een andere manier en kost doorgaans meer tijd voor de beoordelaar om deze te behandelen.

Een opdrachtgever (initiatiefnemer) is verplicht om werkzaamheden die genoemd zijn in het besluit bodemkwaliteit te laten uitvoeren door een bedrijf dat daarvoor een erkenning heeft. Voor bodemenergiesystemen geldt deze verplichting momenteel voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL 2100). Vanaf 1 oktober 2014 geldt deze verplichting ook voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen (BRL 11000).

De overheid heeft verschillende gebieden aangewezen waar bodemenergiesystemen niet mogen worden aangelegd, waar boorbeperkingen gelden of andere aanvullende zaken nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is een grondwaterbeschermingsgebied waar niet geboord mag worden.

Door de komst van het wijzigingsbesluit omtrent bodemenergiesystemen kan een gemeente of provincie zogenoemde interferentiegebieden aanwijzen. Dit zijn gebieden waar in de toekomst veel bodemenergiesystemen worden verwacht. In deze gevallen moet altijd een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente.